Sposa
Amina Ardizzi
Nato 
31 gennaio 1926
Nata 
15 settembre 1930
Poggio umbricchio
Poggio umbricchio
Morto 
   
Poggio umbricchio
   
 
Patrizia
Sposa
Nata 
19 maggio 1953
Nato 
29 giugno 1949
Poggio umbricchio
Poggio umbricchio
       
       
 
Sposa
Loredana Camilli
Nato 
29 giugno 1957
Nata 
12 gennaio 1963
Poggio umbricchio
Roma